Kurumsal Haberler

Böbrek Hastalıklarına Neler Neden Olur?

Böbrek Hastalıklarına Neler Neden Olur?

Böbrek hastalıklarına sebep olan faktörlerin geniş bir yelpazede yer aldığı söylenebilir. Faktörlerden bazıları genetik sebeplerden kaynaklanır bazıları ise yaşam tarzı, çevresel etkenler ve sağlık durumları ile alakalı olabilir. Böbrek hastalıklarına sebep olan yaygın faktörler şunlardır: 

 • Diyabet: Diyabet böbrek hastalıklarının en yaygın sebebidir ve yüksek kan şekeri seviyelerinin uzun süreli varlığına bağlıdır. Diyabetik böbrek hastalığı, böbreklerin kanı filtreleme yeteneğini yavaşça kaybetmesi sonucunda böbrek yetmezliği meydana gelebilir
 • Yüksek Tansiyon: Böbrek hastalıklarının önemli nedenlerinden biri de yüksek tansiyondur. Yüksek tansiyon böbreklerin kanı filtreleme ve vücuttan atma yeteneğini etki ederek böbrek hasarı meydana getirebilir.
 • Obezite: Aşırı kilo böbrek hastaları için bir risk faktörü oluşturur. Obezite, diyabet, yüksek tansiyon, böbrek hastalığı gibi diğer sağlık sorunlarına sebep olabilir. Bu nedenle obezite böbrek sağlığı için zararlı bir durum olabilir. 
 • Glomerülonefrit: Böbreklerin glomerüller adı verilen filtreleyici yapılarının iltihaplanması durumunu ifade eder. Bu durum genellikle bağışıklık sistemi yanıtının bir sonucu olarak ortaya çıkar. En yaygın belirtileri idrarda kan, protein kaybı, yüksek tansiyon, ödem ve böbrek fonksiyonlarında azalma olabilir. Tedavi süreci hastanın durumuna ve glomerülonefritin tipine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
 • Aile Öyküsü: Aile öyküsünde böbrek hastalığı bulunan bireylerde böbrek hastalığı geliştirme riski bulunur. 
 • Yaş: Yaşlılık ile beraber böbreklerin işlevinde yavaşlama ve azalma meydana gelebilir. Bu nedenle yaşlılık böbrek hastalığı geliştirme riskini artırabilir. 
 • Sigara Kullanımı: Sigara kullanımı böbrek fonksiyonları üzerinde olumsuz etki yaratabilir. Sigara kullanımı böbrek hastalıklarının riskini artırır.
 • İlaçlar: Geçmişte kullanılan bazı ilaçlar özellikle aşırı kullanıldıkları takdirde böbrek hasarına sebep olabilirler. Antibiyotik, antienflamatuar ilaçlar, ağrı kesiciler gibi ilaçlar böbrek fonksiyonu üzerinde etki edebilir. 
 • Enfeksiyonlar: Özellikle idrar yolu enfeksiyonu olmak üzere bazı enfeksiyonlar böbreklerde enfeksiyonlara ve hasara sebep olabilir. 
 • İdrar Yollarında Tıkanıklık: İdrar yollarındaki tıkanıklıklar idrar akışını engelleyerek böbreklerde enfeksiyona ve hasara sebebiyet verebilir. 
 • Yetersiz Su Tüketimi: Gereğinden az su tüketmek böbreklerin çalışmasını güçleştirebilir ve böbrek hasarına sebep olabilir. Böbrekler vücudun su dengesini kontrol ederler. Bu sebeple yeterli su tüketilmediğinde böbreklerin işlevlerinde bozulmalar meydana gelebilir. 

Nefroloji konusunda uzmandan destek almak son derece önemlidir. Nefroloji alanında birçok çalışması bulunan ve nefroloji uzmanı olan Prof. Dr. Savaş Öztürk’ün bilgileri ışığında şunları söyleyebiliriz:

Böbrek hastalıklarının sebepleri bu şekildedir fakat her zaman bu faktörlere sahip olan bireyler hastalık geliştirmez. Böbrek hastalıklarına sebep olan faktörler çoğu zaman birbiriyle bağlantılıdır. Bununla beraber birçok faktörün bir arada bulunması sonucuyla meydana gelebilirler. Bu sebeple böbrek sağlığını korumak için sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek ve düzenli tıbbi kontroller yapmak önemlidir.