Vizyonumuz

Sağlığın korunması bilinciyle diyalizin etkinliğini mümkün olabildiğince arttırarak, hasta ve çalışan memnuniyetini temel alan bir diyaliz merkezi olmaktır.

Misyonumuz

Sağlıklı bir yaşam için kurduğumuz diyaliz merkezi ile hastalarımıza gereken diyaliz hizmetini sunmak ve uluslararası standartlarda bir kalite yaratmak.

Kalite politikamız

Misyon, vizyon ve değerlerimiz doğrultusunda, uluslararası standartlarda hizmet veren, hasta ve çalışan memnuniyetini en üst düzeyde sağlayan, kanıta dayalı verilerle sürekli iyileştirmeler yapan, öğrenen organizasyon ve güvenilir sağlık hizmeti sunan bir kuruluş olmaktır.

İlkelerimiz

Nitelikli sağlık hizmeti vermek,
Hasta eğitimine zaman ayırarak, hastayı bilgilendirmek ve böylelikle yaşam kalitesini artırmak,
Hasta ve yakınlarının moral ve motivasyonunu yüksek tutmak,
Diyaliz (KBY) haricindeki hastalıkları konusunda da gerekli müdahaleleri yaparak ilgili branşa yönlendirmek,

Yaşam kalitenizi
artırmak için
çabalıyoruz

Ücretsiz hasta servisi
Konforlu hasta odaları
Ücretsiz diyetisyen desteği
Ücretsiz fistül ve geçici katater açma