Kurumsal Haberler

Böbrek Hastalıkları Tedavisinde Hangi İlaçlar Kullanılır ve Bunların Yan Etkileri Nelerdir?

Böbrek Hastalıkları Tedavisinde Hangi İlaçlar Kullanılır ve Bunların Yan Etkileri Nelerdir?

Böbrek hastalıkları tedavisinde kullanılan ilaçlar hastalığın türüne ve bulunduğu
evreye göre farklılık gösterebilir. Böbrek hastalığı için tedaviye erken başlamak böbrek
fonksiyonlarını korumanın yanında hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak için de önem taşır. Bu
sebeple tedavi öncesinde doktorunuzun tıbbi tavsiyelerine uymak gerekir. Böbrek hastalığı
tedavisinde kullanılan bazı ilaçları şu şekilde sıralayabiliriz:

Kan Basıncı İlaçları

Yüksek tansiyon (hipertansiyon) tedavisinde kan basıncı ilaçları kullanılır. Yüksek
tansiyon, böbrek hastalıklarının kötüleşmesine ve böbrek hastalığına sebep
olabilmektedir. Anjiotensin converting enzim (ACE) inhibitörleri, anjiotensin II reseptör
blokerleri, kalsiyum kanal blokerleri ve diüretikler gibi pek çok kan basıncı ilacı
bulunmaktadır.

Proteinüri Azaltıcı İlaçlar

Proteinüri böbrek hasarının bir belirticisi olarak bilinir. ACE inhibitörleri ve anjiotensin
II reseptör blokerleri, proteinüriyi azaltmakta etkisi olduğu bilinen ilaçlardır.

Diüretikler (İdrar Söktürücü İlaçlar)

İdrar söktürücü ilaçlar genelde ödemie olan hastalara verilen idrar miktarında artış
sağlayan ilaçlardır.

İmmunosupresif İlaçlar

Bazı böbrek hastalıklarının tedavisinde veya böbrek nakli hastalarında vücudun
transplantasyon edilen böbreği reddetmesini önlemek amacı ile kullanılmaktadır.

Eritropoetin

Bu ilaç anemi tedavisinde kullanılır. Böbrek hastalığı olan bireylerde yeteri kadar
eritropoetin hormonu üretilmemektedir. Bu ilaç kırmızı kan hücrelerinin üretimini
artırır. Bu şekilde anemiye sebep olan problemleri gidermeye yarar.

Antibiyotikler

Antibiyotikler, idrar yolu enfeksiyonlarının tedavi edilmesinde kullanılan ilaçlardır.
İdrar yolu enfeksiyonları sebebi ile böbrek hasarı meydana gelebilir.

Böbrek Taşı İlaçları

Böbrek taşı oluşumunu engelleyen veya mevcut taşları parçalayan ilaçlar mevcuttur.
Bu ilaçlar genellikle böbrek taşının boyutuna taşın konumuna ve tipine göre belirlenir.

Kullanılan tüm bu ilaçlar böbrek hastalıklarının tedavisinde kullanılmasının yanında
bazı yan etkileri de sebep olabilir. Meydana gelen yan etkiler kullanılan ilaca veya kullanılan
doza bağlı olarak farklılık gösterebilirler. Örneğin, ACE inhibitörleri ve ARB'lerin yaygın yan
etkileri arasında halsizlik, baş dönmesi, baş ağrısı, öksürük, potasyum ve böbrek fonksiyon
değişiklikleri yer alırken bir diüretiklerin kullanımı ile elektrolit dengesi değişebilir ve bu
durum ile yorgunluk, halsizlik, iştahsızlık ve kas krampları gibi semptomlara sebep olabilir.
Bu sebeple doktorunuzla ilaç kullanmadan önce yan etkiler hakkında konuşmalı ve hangi
semptomlar karşısında dikkatli olmanız gerektiğini öğrenmenizde fayda vardır.

Kullanılan bazı ilaçlar ile böbrek fonksiyonu negatif etkilenebilir. Bu sebeple böbrek
hastalığına sahip olan bireylerin ilaçları dikkatle seçmeleri ve doktorlarına danışmaları
önemlidir. Bu duruma örnek olarak bazı ağrı kesicilerin (özellikle nonsteroidal anti-
enflamatuar ilaçlar) böbreklere zararlı olabileceği bilinir. Bu sebeple ağrı kesici kullanırken
dikkatli olmak ve mümkün olan en düşük dozda ilacı kullanmak önemlidir. Bu bilgiler ışığında
böbrek hastalıklarının tedavisi ilaçlarla birlikte yaşam tarzı değişikliklerini içerdiği söylenebilir.
Tedavi esnasında hasta ve doktorun ilaç kullanımı hakkında iletişim halinde olmaları gerekir.
Semptomlara dikkat etmeleri ve herhangi bir sorun ile karşılaşıldığında doktorlarını

bilgilendirmeleri önem taşır. Bunlarla beraber bireyin düzenli egzersiz yapması, sağlıklı bir
diyet benimsemesi, sigara ve alkol gibi kötü alışkanlıklardan kaçınması gibi yaşam tarzında
uygulayacağı değişiklikler ile beraber Prof. Dr. Savaş Öztürk’ün çalışmalarını inceleyerek
bilgi edinmesi böbrek sağlığını korumak ve olası negatif senaryoların önüne geçmek için
yardımcı olabilir.