Kurumsal Haberler

Periton Diyalizi Nedir ve Nasıl Uygulanır?

Periton Diyalizi Nedir ve Nasıl Uygulanır?

Diyaliz, böbrek yetmezliği yaşayan hastalar için kullanılan bir tedavi yöntemidir. Günümüzde böbrek yetmezliği olan kişiler için pek çok tedavi yöntemi mevcuttur. Bunlardan biri de periton diyalizi olarak karşımıza çıkar. Periton diyalizi, böbreklerin vücuttaki zararlı atık maddeleri ve fazla sıvıyı temizlemekte güçlük çektiği durumlarda kullanılan bir çeşit tedavi yöntemidir. Peki bu diyaliz hakkında bilmemiz gerekenler nelerdir, periton diyalizi nedir ve nasıl uygulanır?

Periton Diyalizi Nedir?

Periton diyalizi, böbrek yetmezliği olan hastaların vücudundaki zarlar aracılığıyla zararlı atık maddelerin ve fazla sıvının temizlenmesini sağlayan bir çeşit tedavi yöntemidir. Karın boşluğundaki periton zarı üzerine özel bir solüsyonun verilmesiyle bu işlem gerçekleşir. Periton zarı, karın boşluğunu saran ince bir zardır. Bu zar kan damarlarıyla zengin bir yapıya sahiptir. Bu özelliği sayesinde atık maddeler ve fazla sıvı, periton zarından geçerek dışarıya atılır.

Periton diyalizinin iki farklı uygulama yöntemi vardır. Kontinü periton diyalizi (CPD) ve ambulatuvar periton diyalizi (APD). CPD,  gece boyunca yapılan ve manuel olarak gerçekleştirilen bir diyaliz çeşididir. APD ise bir diyaliz makinesinin yardımıyla gündüzleri veya gece boyunca otomatik olarak gerçekleştirilen bir diyaliz türüdür.

Periton Diyalizi Nasıl Uygulanır?

Periton diyalizi, öncelikle hastanın periton zarının uygunluğunun değerlendirilmesi ile başlar. Periton zarının uygun olup olmadığı tespit edildikten sonra, hastaya periton diyalizi için gerekli eğitimler verilir. Bu süreçte hastaya, diyaliz çantasının hazırlanması, steril tekniklerin kullanılması, takip edilmesi gereken temizlik kuralları ve olası komplikasyonlar hakkında bilgi verilir.

Periton diyalizi için kullanılacak olan solüsyon, genellikle glukoz içeren bir sıvıdır. Bu solüsyon, steril bir çantaya doldurulur ve hastanın karın boşluğuna yerleştirilir. Çanta, belirli bir süre boyunca karın içinde bırakılarak atık maddelerin ve fazla sıvının periton zarı aracılığıyla emilmesi sağlanır. Daha sonra, kullanılmış solüsyon dışarı boşaltılır ve yeni bir çanta takılır. Periton diyalizi, düzenli olarak tekrarlanması gereken bir tedavi yöntemidir. Hastalar günde birkaç kez veya gece boyunca diyalize girerler. Bu zaman dilimi, hastanın durumuna ve doktorun tedavi yöntemine göre değişir.

Periton Diyalizinin Avantajları ve Dezavantajları

Periton diyalizi, pek çok avantaja sahip olmakla beraber bazı dezavantajları da bulunur. Avantajları arasında daha esnek bir tedavi programı, daha az sıvı ve diyet kısıtlaması gerekliliği, daha az kan pıhtılaşması riski ve daha az diyaliz makinesi gereksinimi vardır. Fakat, periton diyalizini kullanmanın bazı dezavantajları da vardır. Karın içindeki enfeksiyon riski, periton zarının zedelenmesi, herni gelişimi, sıvı dengesizliği ve glukoz içeren solüsyon nedeniyle kan şekeri kontrolünde zorluklar bunlardan birkaçıdır.