Kurumsal Haberler

Böbrek Nakli Nedir ve Kimler İçin Uygun Bir Seçenektir?

Böbrek Nakli Nedir ve Kimler İçin Uygun Bir Seçenektir?

Böbrek fonksiyonlarını yerine getiremeyen bir bireye bir böbrek vericisinden (donör) alınan böbreğin cerrahi olarak yerleştirilmesi işlemine böbrek nakli denir. Böbrek yetmezliği olan kişilerde diyaliz tedavisine alternatif bir tedavi seçeneği olarak böbrek nakli gerçekleştirilir. Böbrek naklini gerçekleştirebilmek için alıcı ve verici adayların uygun olması gerekmektedir. Sadece alıcının uygun veya sadece vericinin uygun olması yeterli değildir. Böbrek yetersizliği sebebiyle diyalize ihtiyacı olan ancak kanser veya enfeksiyon gibi tıbbi durumları olmayan bireyler böbrek nakli için uygun birer adaydır. Bununla beraber ilaçlar ve diyaliz gibi diğer tedavi seçenekleri böbrek nakli için uygun olmayan bireyler de bulunmaktadır.

Böbrek nakli gerçekleştirebilmek için öncelikle uygun bir donör bulmak gereklidir. Donör canlı bir birey olabilirken bir bireyin ölümü sonrasında da böbrek alınabilir. Canlı donör nakli genelde akraba veya ilgili makamlardan onay alınarak yakın tanıdık arkadaşlardan yapılmaktadır. Ölü donör nakli ise beyin ölümü gerçekleşmiş olan bireyin böbreğinin nakledilmesi ile yapılır. Genellikle akraba veya kadavra ölü böbrek vericisi böbrek nakli için uygundur. Bazı durumlarda arkadaşlar da olabilir.

Böbrek naklinin birçok avantajı vardır. Yapılan araştırmalara göre böbrek nakli yapan bireylerin diyaliz tedavisi alan bireylere göre daha uzun yaşadığı ve daha fazla yaşam kalitesine sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Diyaliz tedavisi sırasında meydana gelen komplikasyonlar ve yan etkileri böbrek nakli azaltabilmektedir fakat böbrek naklinin bazı riskleri de beraberinde getirdiği bilinir. Bu riskler:

  • Enfeksiyon,
  • Organ reddi,
  • Damar tıkanması ve tromboz,
  • Kanama,
  • İmmünosupresif ilaçların yan etkileri gibi komplikasyonlardır.

Bu sebeple böbrek naklinin dikkatli bir biçimde planlanması ve sadece uygun adaylar ile gerçekleştirilmesi gerekir. Bu bilgilere dayanarak böbrek nakli böbrek yetersizliği olan kişiler için uygun bir tedavi seçeneği olduğu söylenebilir. Fakat uygun adayların belirlenmesi uygun bir donörün bulunması ve cerrahi işlem sonrasında takip sürecinde dikkatli olunması gerektiği gibi, nefroloji ve böbrek nakli alanında Prof. Dr. Savaş Öztürk ve diğer uzmanlar gibi bu alanda çalışmalar yapmış ve alanında uzmanlaşmış bir doktorun önerilerini tercih etmek de son derece önemlidir.